โรงเรียนบ้านกันละ

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านกันละ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

กันละสารฉบับที่2

กันละสารฉบับที่2 ติดตามพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนตามจุดเน้นของการปฎิบัติงาน ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต2

กันละสารฉบับที่2