โรงเรียนบ้านกันละ

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านกันละ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

นักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่ 6

นักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่น6 คณะกรรมการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันละ ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 6 (ฉวาง1) นำโดยนางอรชร ดำประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเส นางสุพร วิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวาง และนายไกรศักดิ์ นักว่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน ที่ได้มาเป็นกำลังใจในการประเมินในครั้งนี้

นักเรียนไทยสุขภาพดี

นักเรียนไทยสุขภาพดี

นักเรียนไทยสุขภาพดี