บุหรี่ การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากเลิกสูบบุหรี่ อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

บุหรี่ เนื่องจากการฟื้นฟูเป็นกระบวนการที่ยาวนานในหลายๆด้าน กระบวนการกู้คืนจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ชายคนนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและความถี่ในการสูบบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่อาจส่งผลอย่างมากต่อความแรง เช่นเดียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การปฏิเสธบุหรี่อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดโรคทางจิตต่างๆ ส่งผลให้ความอ่อนแออาจเกิดขึ้นได้ บุหรี่สามารถส่งผลต่อความแรงทั้งทางอ้อมและทางตรง ผลกระทบต่อกิจกรรมทางเพศ การเลิกบุหรี่ เช่นเดียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

บุหรี่

อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความแรง การเลิกบุหรี่ เช่นเดียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความแรง ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีผลร้ายอย่างยิ่งต่อร่างกายมนุษย์ ตามกฎแล้วผู้ที่ใช้ยาสูบจะไม่คิดถึงผลที่ตามมาของการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ยาสูบเป็นปัจจัยในการแพร่กระจายของโรคต่างๆ เช่น หลอดเลือด เมื่อสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ลูเมนของหลอดเลือดจะลดลง เป็นผลให้ผนังของหลอดเลือดสูญเสียความยืดหยุ่น และกลายเป็นความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆ

นิโคตินสามารถส่งผลกระทบต่อพลังเพศชายได้สองวิธี สร้างแผ่นคลอเรสเตอรอลในหลอดเลือดขององคชาต ส่งผลให้ปริมาณเลือดที่อวัยวะเพศต้องการลดลงอย่างรวดเร็ว จากนั้นการแข็งตัวของอวัยวะเพศจะหายไป ลูเมนภายในหลอดเลือดลดลง ผลของ vasoconstriction เหมือนกับการก่อตัวของคราบไขมัน ลดการไหลเวียนของเลือดไปยังองคชาต ในหมายเหตุ นิโคตินไม่เพียงส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงใหม่ในร่างกายด้วย

เนื่องจากหลอดเลือดมีพื้นที่ภายในที่เล็กกว่า ปริมาณเลือดที่ผลิตจากม้ามจึงลดลง อันตรายจากการสูบบุหรี่ต่อร่างกายของผู้ชาย เนื่องจากการสูบบุหรี่ ร่างกายของผู้ชายจะได้รับสารนิโคติน ในทางกลับกัน นิโคตินไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการก่อตัวของเลือดและการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการทำงานอื่น ๆ อีกด้วย: ช่วยลดลูเมนภายในหลอดเลือดทั่วร่างกายอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อเส้นเลือดใหญ่ที่ไหลออก

เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือดแดงใหญ่ลดลงอย่างมาก จำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงที่อิ่มตัวด้วยออกซิเจนจึงลดลง ร่างกายจะอ่อนแอลง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของน้ำอสุจิ คุณภาพของน้ำอสุจิลดลงอย่างมาก ความเป็นไปได้ของฟังก์ชันการสืบพันธุ์ยังเปลี่ยนแปลงและลดลงเหลือน้อยที่สุด โรคต่าง ๆ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด หลังจากปฏิสนธิแล้วก็มีเด็กที่มีความเบี่ยงเบนต่างๆ

นิโคตินมีผลต่อระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายอย่างมาก ผลกระทบไม่เพียงเกิดขึ้นกับฮอร์โมนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการผลิตด้วย ดังนั้นปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ร่างกายสามารถผลิตได้ จึงลดลงอย่างมากจากการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ยาสูบ จากผลการวิจัยพบว่า นิโคตินส่งผลต่ออวัยวะสืบพันธุ์อย่างซับซ้อน ส่งผลให้ขั้นตอนการรักษาปัญหาการเจริญพันธุ์ การแข็งตัวของอวัยวะเพศ หรือการหลั่งสามารถยืดเยื้อไปอีกหลายปี การปฏิเสธบุหรี่เป็นยาแก้ความอ่อนแอ

แม้หลังจากเลิกบุหรี่แล้ว ขั้นตอนการกู้คืนก็อาจใช้เวลานาน การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากเลิก”บุหรี่”อาจเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ บางส่วนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความถี่ที่ร่างกายได้รับสารนิโคติน และระยะเวลาของการได้รับสารนี้ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของหลอดเลือดที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ โอกาสของการฟื้นฟูสมรรถภาพจะลดลงในกรณีที่ระบบหลอดเลือดส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการก่อตัว sclerotic

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเกิดการสะสมของเนื้องอกในบริเวณขาหนีบ ในหมายเหตุ ในบางกรณี แม้ว่าระบบหลอดเลือดจะเสียหายหนักเกินไป ร่างกายก็สามารถสร้างวิธีใหม่ในการไหลเวียนของเลือด อันเป็นผลมาจากการวางหลอดเลือดใหม่ กระบวนการสร้างกระแสเลือดใหม่ใช้เวลานานมากและอาจใช้เวลานานถึง 30 ปี เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง การปรากฏตัวของโรคเรื้อรังและโรคที่ถ่ายทอดโดยพันธุกรรมไม่ได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์

ตามกฎแล้ว ผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์นิโคตินจำนวนมากจะเป็นโรคต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูบบุหรี่ โรคไม่ได้จำกัดอยู่ที่ปอด และระบบหัวใจและหลอดเลือด เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาควรคำนึงถึงสภาพของผู้ป่วย การเลิกบุหรี่มีผลอย่างมากต่อจิตใจ ในกรณีส่วนใหญ่ มีอาการซึมเศร้า อาการทางประสาทที่ส่งผลต่อกระบวนการบำบัด ตามกฎแล้ว การรักษาเกี่ยวข้องกับการลดลงนิโคตินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งหมายความว่าต้องบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบจำนวนเล็กน้อย ตลอดกระบวนการบำบัดทั้งหมด

ควรเข้าใจว่าแม้หลังจากเลิกสูบบุหรี่แล้ว ขั้นตอนการกู้คืนอาจใช้เวลานาน เนื่องจากหลอดเลือด อวัยวะ และสภาวะทางจิตใจบางส่วนจำเป็นต้องฟื้นตัวจากอิทธิพลของระบบอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลานานแค่ไหนในการฟื้นฟูความแรง ด้วยประวัติการใช้ยาสูบมาอย่างยาวนาน โอกาสในการฟื้นตัวจึงเป็นศูนย์ ด้วยประวัติการใช้ยาสูบมาอย่างยาวนาน โอกาสในการฟื้นตัวจึงเป็นศูนย์ กระบวนการฟื้นฟูขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของร่างกายและระยะเวลาในการสูบบุหรี่

เมื่อกำจัดการเสพติดก่อนอื่นให้ใส่ใจกับลักษณะเฉพาะของร่างกาย ในบางกรณี นิโคตินเป็นยาที่กระตุ้นร่างกาย ดังนั้นการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ยาสูบจะนำไปสู่โรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของระบบภูมิคุ้มกันและร่างกายทั้งหมด อัตราการกู้คืนจะกระจายตามระยะเวลาของบริการดังนี้ หากประสบการณ์การสูบบุหรี่ไม่เกิน 5 ปี ก็สามารถสันนิษฐานได้ว่ากระบวนการจะใช้เวลา 2 ถึง 3 เดือนภายใต้กฎเกณฑ์ทั้งหมดของกระบวนการฟื้นฟู ด้วยประวัติการสูบบุหรี่ 5 ถึง 10 ปี การฟื้นตัวอาจใช้เวลา 6 ถึง 8 เดือน

ในขณะเดียวกันก็ไม่รับประกันการฟื้นตัว หากคุณมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี การฟื้นฟูอาจใช้เวลาตั้งแต่หนึ่งถึงสองปี ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โอกาสในการฟื้นฟูกิจกรรมทางเพศจึงลดลง ในทางปฏิบัติไม่มีการบันทึกกรณีของการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยประวัติการสูบบุหรี่ที่ยาวนาน วันที่ทั้งหมดข้างต้นเป็นการคาดเดาและไม่ได้ระบุข้อมูลเฉพาะ เนื่องจากยังไม่มีการวิจัยในพื้นที่นี้ จึงไม่สมเหตุสมผลที่จะพูดถึงวันที่ที่แม่นยำกว่านี้ การฟื้นตัวของประสิทธิภาพหลังจากเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

อาจใช้เวลาหลายปี ทุกอย่างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของการสูบบุหรี่และการปรากฏตัวของโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามกฎแล้ว ด้วยประวัติการใช้ยาสูบมาอย่างยาวนาน โอกาสในการฟื้นตัวจึงเป็นศูนย์

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ: อากาศ พื้นฐานสำหรับการออกแบบและสร้างระบบระบายอากาศอุตสาหกรรม