โรงเรียนบ้านกันละ

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านกันละ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศ มอบเกียรติบัตรทำกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านกันละ ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศ

 

ปัจฉิมนิเทศ