มะเร็ง มดลูกอาการเริ่มต้นและระยะลุกลาม

มะเร็ง

มะเร็ง มดลูกเยื่อชั้นในของโพรงมดลูก ถูกปกคลุมด้วยชั้นของเนื้อเยื่อที่เรียกว่า เยื่อบุโพรงมดลูกของโพรงมดลูก ซึ่งเป็นเนื้องอก”มะเร็ง”ที่พบบ่อยในนรีเวชวิทยา อาการของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกส่วนใหญ่ได้แก่ เลือดออก ตกขาว ปวดมวลท้องเป็นต้น การรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ทำได้โดยการผ่าตัดเคมีบำบัดการฉายแสง การรักษาด้วยฮอร์โมน การรักษาโดยแพทย์แผนโบราณเป็นต้น ผู้ป่วยในระยะแรกๆ อาจไม่มีอาการชัดเจน และจะพบได้โดยบังเอิญในระหว่างการสำรวจทั่วไป หรือการตรวจทางนรีเวช เมื่ออาการปรากฏขึ้นมักจะแสดงอาการดังนี้

1 เลือดออก เลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ เป็นอาการหลักของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก โดยปกติจะมีเลือดออกเล็กน้อยถึงปานกลาง ในหญิงสาวหรือสตรีวัยหมดประจำเดือน มักเข้าใจผิดว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติและถูกละเลย ในสตรีวัยทอง ผู้หญิงมักแสดงอาการเลือดออกทางช่องคลอดอย่างต่อเนื่อง หรือไม่สม่ำเสมอ ผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตกขาวปนเลือดเพียงเล็กน้อยหลังหมดประจำเดือน ผู้ป่วยระยะลุกลาม อาจมีเนื้อเยื่อคล้ายเนื้อร้ายผสมอยู่ในเลือด

2 การระบายน้ำทางช่องคลอด ผู้ป่วยบางรายมีอาการตกขาวในระดับที่แตกต่างกัน ในระยะแรกอาจแสดงออกได้ว่า เป็นสารคัดหลั่งสีขาวบางๆ หรือมีระดูขาวปนเลือดเล็กน้อย หากรวมกับการติดเชื้อหรือเนื้อร้ายที่เป็นมะเร็ง อาจมีสารคัดหลั่งเป็นหนองที่มีกลิ่นแปลกๆ บางครั้งอาจมีวัตถุคล้ายเนื้อเยื่อในตกขาว

3 ความเจ็บปวด จุดโฟกัสของมะเร็ง และการมีเลือดออก หรือการติดเชื้อที่เกิดขึ้น สามารถกระตุ้นให้มดลูกหดตัว และทำให้เกิดอาการปวดท้องน้อยได้ในสตรีวัยหมดประจำเดือน เนื่องจากช่องปากมดลูกตีบ ทำให้การระบายของน้ำที่หลั่งออกมาไม่ราบรื่น และการติดเชื้อทุติยภูมิ จะนำไปสู่ภาวะถุงลมโป่งพองในมดลูก ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดท้องน้อยอย่างรุนแรง และมีไข้ ในระยะสุดท้ายของเนื้องอก เนื้อเยื่อมะเร็งแทรกซึม และทะลุชั้นทั้งหมดของมดลูก หรือบุกรุก เนื้อเยื่อเกี่ยวพันพาราเทอรีนเอ็น อัมพาต กระเพาะปัสสาวะลำไส้ หรือแทรกซึม และกดทับเนื้อเยื่อผนังอุ้งเชิงกราน หรือเส้นประสาท ซึ่งอาจทำให้เกิดการต่อเนื่อง และอาการปวดค่อยๆ แย่ลง ซึ่งอาจมาพร้อมกับอาการปวดเอว

4 มวลหน้าท้อง มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกระยะเริ่มต้น โดยทั่วไปไม่สามารถสัมผัสกับมวลในช่องท้องได้เช่น มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกที่มีเนื้องอกในมดลูกขนาดใหญ่ หรือถุงลมโป่งพองในช่วงปลาย การแพร่กระจายไปยังอุ้งเชิงกราน และช่องท้องจนก่อตัวเป็นก้อนใหญ่เช่น การแพร่กระจายของรังไข่ อาจสัมผัสกับมวลในช่องท้องโดยทั่วไปจะแข็งมีการเคลื่อนไหวไม่ดี

5 อื่นๆ การแทรกซึมของเนื้องอกในช่วงปลาย และการบีบตัวของท่ออุ้งเชิงกราน อาจทำให้เกิดอาการบวมน้ำ และความเจ็บปวดที่ขาส่วนล่างหรือปวดด้านเดียว การแทรกซึมและการบีบตัวของท่อไต อาจทำให้เกิดกระดูกเชิงกรานไต ไตบวม และแม้แต่การฝ่อของไต การมีเลือดออกอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดโรคโลหิตจางทุติยภูมิได้ การบริโภคเนื้องอกในระยะยาว อาจนำไปสู่น้ำหนักลดลงและมีไข้

สัญญาณทางกายภาพ ประสิทธิภาพของร่างกายทั้งหมด ผู้ป่วยระยะแรกอาจไม่มีอาการทางแพทย์ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยจำนวนมากมีโรคอ้วน ความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวาน ในเวลาเดียวกันผู้ป่วยที่มีเลือดออก ในระยะยาวอาจทำให้เกิดโรคโลหิตจางได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง อาจมีไข้ได้ ผู้ป่วยที่เป็นระยะลุกลาม อาจมีก้อนในช่องท้อง มีอาการบวมน้ำที่ขาส่วนล่าง ในผู้ป่วยระยะลุกลาม อาจพบการแพร่กระจายเช่น ต่อมน้ำเหลืองที่ขยายใหญ่ขึ้น หรือหลอมรวมกันที่บริเวณใต้ผิวหนัง ขาหนีบและที่อื่นๆ

การตรวจทางนรีเวช ผู้ป่วยระยะแรก มักไม่มีความผิดปกติที่ชัดเจน มักไม่มีการเปลี่ยนแปลงพิเศษของปากมดลูก บางครั้งอาจเห็นเนื้อเยื่อมะเร็งยื่นออกมาจากปากมดลูก มดลูกอาจเป็นปกติ เมื่อรวมกับเนื้องอกหรือถุงลมโป่งพอง จะทำให้มดลูกขยายใหญ่ขึ้นได้ มดลูกสามารถตรึงได้ในระหว่างการย้ายพารามิเตอรีนในช่วงปลาย การแพร่กระจายของรังไข่ หรือเนื้องอกในรังไข่ที่หลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจน สามารถเห็นได้ชัดและขยายใหญ่ขึ้น

ระยะมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก การรักษาและการพยากรณ์โรคของมะเร็ง มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นอยู่กับขอบเขตของการลุกลามของมะเร็ง มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกแบ่งออกเป็น 4ระยะ ระยะที่1 เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นและระยะที่ 4เป็นมะเร็งระยะลุกลาม ระยะที่1 เนื้องอกถูกกักขังอยู่ในมดลูก ระยะที่2 เนื้องอกบุกรุกปากมดลูก แต่ยังคงถูกกักขังอยู่ในมดลูก ระยะที่3 เนื้องอกแพร่กระจายไปนอกมดลูก ระยะที่4 เนื้องอกลุกลามไปยังกระเพาะปัสสาวะ ลำไส้และเนื้อเยื่อนอกกระดูกเชิงกราน

วิธีการรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก การผ่าตัดเป็นการรักษาหลักสำหรับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก สำหรับผู้ป่วยระยะเริ่มต้น จุดประสงค์ของการผ่าตัดคือ การจัดเตรียม การผ่าตัดทางพยาธิวิทยา เพื่อกำหนดขอบเขตของโรค และการพยากรณ์โรคอย่างถูกต้อง เอาเนื้อเยื่อที่เป็นโรค และรอยโรคในระยะแพร่กระจายที่เป็นไปได้ กำหนดทางเลือกของการรักษาเสริมหลังการผ่าตัด

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ ญี่ปุ่น พัฒนาวิธีการตรวจจับไวรัสโคโรนา