โรงเรียนบ้านกันละ

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านกันละ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

รับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านกันละ หมู่ที่ 6 บ้านบ้านกันละ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150 ติดต่อสอบถาม 089-2923447

รับสมัครนักเรียนใหม่