โรงเรียนบ้านกันละ

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านกันละ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ร่วมกันนำปิ่นโตมาทำบุญ

ร่วมกันนำปิ่นโตมาทำบุญ ที่วัดวังม่วง ผู้อำนวยการร่วมกับครูบุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียนโรงเรียนบ้านกันละ

ร่วมกันนำปิ่นโตมาทำบุญ

ร่วมกันนำปิ่นโตมาทำบุญ

ร่วมกันนำปิ่นโตมาทำบุญ