โรงเรียนบ้านกันละ

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านกันละ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ผู้อำนวยการ คุณครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกันละ และนักเรียนโรงเรียนบ้านกันละร่วมกันทำกิจกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. – 12.00น.

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา