โรงเรียนบ้านกันละ

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านกันละ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

แจ้งปิดการเรียนการสอน จากสถานการณ์โรคโควิด

แจ้งปิดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านกันละ เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาด เริ่มปิดตั้งแต่ วันที่ 6-20 มกราคม พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงของโรคระบาด

แจ้งปิดการเรียนการสอน