โรงเรียนบ้านกันละ

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านกันละ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

โครงการรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย

โครงการรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไม้เรียง ได้นำความรู้เกี่ยวกับ การขับขี่วินัยจราจรมาสอนนักเรียนและบุคคลากร ทางนักเรียนและบุคลากรขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

โครงการรณรงค์

โครงการรณรงค์

โครงการรณรงค์