ตับอ่อน อธิบายเกี่ยวกับการเอกซเรย์ตับอ่อนรวมถึงการพัฒนาตัวอ่อนของตับ

ตับอ่อน

ตับอ่อน เนื่องจากการแบ่งชั้นของอวัยวะและด้วยขนาดที่เล็ก … Read more