ตัวเอง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเพื่อเป็นตัวเองที่สมบูรณ์สามารถอธิบายได้ดังนี้

ตัวเอง

ตัวเอง กฎข้อที่ 1 มองจากภายในจากภายนอกและมองตัวเองจากผู … Read more